Garantie en Service

Welke garantie geeft Posbestellen.nl op haar producten?
Op alle artikelen uit de Posbestellen.nl webshop, waarvan u in alle redelijkheid een lange levensduur mag verwachten, krijgt u zonder meer 1 jaar volledige garantie bij defecten of constructiefouten. De factuur is het garantiebewijs. Bewaar deze daarom goed!

Wat is mijn garantiebewijs?
De factuur is het garantiebewijs. Bewaar deze daarom goed!

Waar moet ik zijn als ik een probleem heb met een artikel?
Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij proberen altijd om, in overleg met u, uw klacht snel en goed op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan bieden bedrijven die het keurmerk Thuiswinkelwaarborg voeren een extra garantie: de Geschillencommissie Thuiswinkel. De Geschillencommissie lost eventuele geschillen tussen bedrijven die op afstand verkopen en hun klanten op. Deze volledig onafhankelijke commissie is ingesteld door de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken in overleg met de Consumentenbond en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Iedere consument kan de Geschillencommissie Thuiswinkel vragen een zaak te behandelen, tegen betaling van EUR 22,69. Zowel de klant als het betrokken bedrijf moeten zich aan de uitspraak van deze commissie houden. Wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u uw EUR 22,69 terug. Het adres van de Geschillencommissie Thuiswinkel is: Bordewijklaan 46, 2e etage, 2591 ZR DEN HAAG, telefoonnummer 070-3 105 310, faxnummer 070-3 658 814.

Is er een instantie waar ik me kan melden als ik er met Posbestellen.nl niet uitkom?
Ja. Indien u een klacht heeft en we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Thuiswinkel. Bedrijven die het keurmerk Thuiswinkelwaarborg voeren bieden deze extra garantie. De Geschillencommissie lost eventuele geschillen tussen bedrijven die op afstand verkopen en hun klanten op. Deze volledig onafhankelijke commissie is ingesteld door de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken in overleg met de Consumentenbond en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Iedere consument kan de Geschillencommissie Thuiswinkel vragen een zaak te behandelen, tegen betaling van EUR 22,69. Zowel de klant als het betrokken bedrijf moeten zich aan de uitspraak van deze commissie houden. Wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u uw EUR 22,69 terug. Het adres van de Geschillencommissie Thuiswinkel is: Bordewijklaan 46, 2e etage, 2591 ZR DEN HAAG, telefoonnummer 070-3 105 310, faxnummer 070-3 658 814.